Suomių pasakos

2012-08-20

Haufo pasakos, palyginus su lietuvių liaudies, yra nei baisios, nei žiaurios. O palyginus su suomių pasakom, tai jos iš vis nieko vertos. Visa mano vaikystė prabėgo skaitant įvairių šalių pasakas, taigi esu kadaise skaičiusi ir šitas. Nepatiko anuomet, nepatiko ir dabar.

Suomių pasakos

Herojai. Pasakose figūruoja miško žvėrys – meška, lapė, vilkas, kiškis, pelė. Yra dar ir ūkininkas. Pasakos šiek tiek siejasi viena su kita, todėl geriau skaityti jas iš eilės, nes gali ir nesuprasti, ko ten ta meška ant lapės pyksta.

Žiaurumas. Dėl šito tai man trūksta žodžių. Šiaip ar taip, pasakas skaito mažiems vaikams, ar ne? Pacituosiu:
Taip bekeliaudami jie dažnai sustodavo ir vis užkandžiaudavo. Tuo būdu veikiai senis buvo suvalgytas…” – čia žvėrys tempė rogėse negyvą senį ir vis jo užėsdavo pakeliui.
Išalkusi laputė pati surijo arklio koją, o paskum sudorojo ir vieną vilkiuką…” – o laputė tai buvo aukle pasisamdžiusi. Suėdė visus tris vilkiukus. Už tai jai nebuvo nieko, nes lapė labai gudri.
Dar lapė suėdė mirusią lokio pačią prisidengusi tuo, kad sėdi šalia jos ir rauda. Už tai jai irgi nieko nebuvo, nes, kaip minėjau, lapė yra labai gudri. O kai esi labai gudrus, tai gali daryt ką tik nori nebaudžiamas – nieko tau neatsitiks.

Durnumas.Šuo suprato, kad vilkas atėjo pažadėtos degtinės, ir atsargiai įleido svečią. – Na, duok degtinės! – papašė vilkas. – Pakentėk truputį, tuoj gausi, – atsakė šuo: – šeimininkas ten, po suolu, turi paslėpęs tris butelius“. – Šuo su vilku smagiai kartu pagėrė, bet vilkui būtinai prisireikė padainuoti ir prižadino šeimininkus. O šiaip tai maukt degtinę pasislėpus yra visai ok. Ir čia dar kilo triukšmas dėl kažkokios vaikiškos knygelės apie sidrą?!
Ožys greitai įlipo į eglę“. – Čia jau komentarų nereikia. Nors, ką aš žinau – gal suomių ožiai vikrūs kaip voverės :)

Vertinu 2/10

Kategorija: Knygos | Komentarų: 0